PENGERTIAN HADIS

بسم الله الرحمن الرحيم


Hadis merupakan dasar hukum islam yang kedua setelah Al-Quran, dan hadis ini merupakan penjelasan dari Al-Quran, karena tidak semua hukum dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran.

Pengertian Hadis

Menurut bahasa adalah : الجديد artinya "baru", الخبر artinya "bertita", dan القريب artinya "dekat".

Menurut istilah adalah : Segala perkataan (qouliyyah), perbuatan (fi'liyyah), dan ketetapan (taqririyyah) Nabi Muhammad SAW.

Dari pengertian di atas jelas bahwa hadis itu bukan hanya perkataan saja, melainkan perbuatan dan taqrir/ketetapan Rasulullah SAW.

    Contoh Hadis yang berupa ucapan (Qouliyyah)


عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذااؤتمن خان

(رواه الشيخان)

Dari Abu Hurairah r.a, Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah berkata : Tanda orang munafiq itu ada tiga, 1. Jika dia berbicara, ia berdusta, 2. jika dia berjanji, ia mengingkarinya, 3. jika dia diberikan amanah, ia berkhianat. (H.R Bukhori dan Muslim)

    Contoh hadis yang berupa perbuatan (Fi'liyyah)


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان
(رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu 'Umar r.a, ia berkata : Biasanya Nabi Muhammad SAW berkhutbah (jum'at) sambil berdiri, kemudian duduk, dan berdiri lagi, sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. (H.R Bukhori dan Muslim)


    Contoh hadis yang berupa Ketetapan(Taqririyyah)


عن جابر رضي الله عنه قال : كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا ولم يأمرنا ولم ينهنا
(رواه مسلم)

Dari Jabir r.a, ia berkata : Kami (para sohabat) pernah melakukan shalat dua raka'at sesudah terbenam matahari (sebelum shalat magrib dilakukan). Dan Rasulullah SAW melihat apa yang kami lakukan, dan Beliau tidak menyuruh dan tidak melarang kami (H.R Muslim)

Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, itu merupakan taqrir beliau, dan kita boleh memilih mengerjakan atau meninggalkannya.

0 Response to "PENGERTIAN HADIS"

Post a Comment