PENGERTIAN TAYAMMUM DAN DASAR HUKUMNYA

 بسم الله الرحمن الرحيم
1. Pengertian Tayammum

Menurut bahasa : Menyengaja
Menurut Istilah  : Mempergunakan tanah yang suci guna menyapu muka dan tangan sebagai pengganti wudu atau mandi junub dengan syarat-syarat tertentu.

2. Dalil Tayammum

ياايهاالذين امنوا لاتقربواالصلوة وانتم سكرى حتى تعلموا ماتقولون ولا بنبا الاعابري سبيل حتى تغتسلوا ووان كنتم مرضى او على سفر اوجاء احد منكم من الغائط اولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا
(النساء : 43) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha pema'af dan maha pengampun. (Q.S An-Nisaa : 43)
 
ياايهاالذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر اوجاء احد منكم من الغائط اولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
(المائدة : 6) 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang suci, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu (Q.S Al-Maidah : 6)

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : وان كنتم مرضى او على سفر . قال : اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم
(رواه الدارقطني) 

Dari Ibnu 'Abbas r.a, tentang firman Allah 'Azza Wajalla "(Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan)". Ia berkata : Apabila seseorang kena luka di jalan Allah dan terkena kudis, lalu ia berjunub tapi ia takut mati bila mandi. Maka ia boleh tayammum.

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا
(رواه ابو داود والنسائي)

Dari Abi Sa'id Al-Khudriyyi r.a, ia berkata : Dua orang telah pergi dalam suatu perjalanan, maka datanglah waktu sholat, dan pada mereka tidak ada air, lalu mereka bertayammum dengan tanah yang suci, maka mereka sembahyang (H.R Abu dawud dan Nasa'i).

Wallahu A'lam

0 Response to "PENGERTIAN TAYAMMUM DAN DASAR HUKUMNYA"

Post a Comment