PERSELISIHAN FAHAM SETELAH NABI MUHAMMAD SAW WAFAT

بسم الله الرحمن الرحيم

Di dalam Islam perselisihan bukanlah hal yang baru, setelah Raulullah SAW wafat banyak terjadi perselisihan pendapat, di dalam Islam terdapat 4 Madzhab fiqih yang berbeda, tetapi perbedaan masalah fiqih janganlah menjadikan Islam terpecah belah, selama Aqidah kita sama tentu kita bersaudara, saudara sesama muslim. Lain halnya perselisihan masalah Aqidah, seperti Aqidah Ahlussunnah berbeda dengan Syi'ah, Mu'tazilah, Khawarij dll.

Dalam hadis dijelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan berselisih akan terpecah menjadi 73 golongan :

والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل : من هم يا رسول الله ؟ فال أهل السنة والجماعة

Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangan-Nya, akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, yang satu masuk syurga dan yang 72 masuk neraka. Para Sahabat bertanya : Siapakah firqah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah ? Rasul menjawab : Ahlussunnah Waljama'ah (HR. Ath-Thabrani.

Dari 73 firqah tersebut ada satu firqah yang benar yang berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnah para sahabatnya yaitu Ahlussnnah Waljama'ah.


72 firqah sesat tersebut berpokok pada 7 golongan yang dijelaskan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin  karangan Syeikh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar yang masyhur dengan sebutan Ba'alawi :

1. Kaum Syi'ah terpecah menjadi 22 aliran.
2. Kaum Khawarij terpecah menjadi 20 aliran
3. Kaum Mu'tazilah terpecah menjadi 20 aliran
4. Kaum Murjiah terpecah menjadi 5 aliran
5. Kaum Najariyah terpecah menjadi 3 aliran
6. Kaum Jabariyah 1 aliran
7. Kaum Musyabihah 1 aliran

Jumlah semua 72 aliran. Kalau kita lihat perkembangn sekarang memang benar perkataan Rasulullah SAW, sekarang banyak aliran-aliran sesat yang mulai berkembang terutama di Indonesia. Untuk detilnya Insya Allah di lain artikel kita akan bahas satu-persatu dari yang 7 diatas, dan berikut kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan adanya perselisihan setelah Nabi wafat.

Kesatu :

فانه من يعيش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

Maka bahwasannya siapa yang hidup (lama) diantaramu niscaya akan melihat perselisihan (faham) yang banyak, ketika itu maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin yang diberi petunjuk. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu (HR. Imam Abu Daud)


Kedua :

وانه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وانا خاتم النبيين لانبي بعده

Akan ada di lingkungan umatku 3 orang pembohong yang menda'wahkan bahwa ia Nabi. Saya (Muhammad) adalah Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi sesudahku (HR. Imam Turmudzi)

Ketiga :

سيخرج قوم في اخر الزمان أحداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البرية , لايجاوز ايمانهم حناجرهم , يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم

Akan keluar suatu kaum di akhir zaman, orang-orang muda berfaham jelek. Mereka banyak mengucapkan perkataan Khairil Bariyyah (maksudnya firman-firman Allah yang dibawa oleh Nabi). Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti meluncurnya anak panah dari busurnya. Kalau kalian berjumpa mereka maka lawanlah mereka (HR. Imam Bukhari)

Keempat :

صنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب المرجئة والقدرية

Ada dua golongan dari umatku yang pada hakikatnya mereka tidak ada sangkut paut dengan Islam, yaitu kaum Murjiah dan kaum Qadariyah (HR. Imam Tirmidzi)

kelima :

عن حذيفة قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : لكل امة مجوس ومجوس هذه الامة الذين يقولون لا قدر , من مات منهم فلا تشهدوا جنازته , ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يدخلهم بالدجال

Dari Hudzaifah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Bagi tiap-tiap umat ada majusinya, dan majusi dari umatku ialah orang-orang yang mengingkari taqdir. Kalau mereka mati jangan dihadiri pemakamannya dan kalau mereka sakit jangan dijenguk. Mereka adalah kelompok dajjal. Dan Allah berhak memasukkan mereka ke kelompok dajjal (HR. Imam Abu Daud) 

Keenam :

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة

Dari Abu Hurairah RA, beliau berkata, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : Telah berfirqah-firqah orang Yahudi atas 71 golongan dan orang Nasrani seperti itu pula dan akan berfirqah umatku atas 73 golongan (HR. Imam Turmudzi)

ketujuh

ان بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال ما انا علي واصحابي

Sesungguhnya kaum Bani Israil telah berfirqah-firqah sebanyak 72 millah dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 millah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya : Siapakah yang satu itu ya Rasulullah ? Rasul menjawab : Yang satu itu ialah orang yang berpegang (beri'tiqad) sebagai peganganku (i'tiqadku) dan pegangan sahabat-sahabatku (HR. Imam Turmudzi)

0 Response to "PERSELISIHAN FAHAM SETELAH NABI MUHAMMAD SAW WAFAT"

Post a Comment