RASUL-RASUL ULUL ‘AZMI

بسم الله الرحمن الرحيم

Rasul Ulul azmi adalah rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan :


فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل

Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-rasul (Al-Ahqaaf : 35)

Rasul Ulul Azmi ada 5 :

1. Nabi Muhammad SAW
2. Nabi Ibrahim AS
3. Nabi Musa AS
4. Nabi Isa AS
5. Nabi Nuh AS


واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi dan dari kamu (Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (Al-Ahzab : 7)

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya (Asy-Syura : 13)

Dalam sebuah Nadzom di katakan :


محمد ابراهيم موسى كليمه * وعيسى ونوح هم أولوا العزم فاعلم

Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa Kalimullah dan Isa, Nuh, mereka adalah Ulul ‘Azmi maka ketahuilah.

Ada pula yang mengatakan bahwa Rasul Ulul Azmi ada 6 yaitu :

1. Nabi Nuh AS
2. Nabi Ibrahim AS
3. Nabi Ishaq AS
4. Nabi Ya’qub AS
5. Nabi Yusuf AS
6. Nabi Ayyub AS

0 Response to "RASUL-RASUL ULUL ‘AZMI"

Post a Comment