RUKUN SHALAT JENAZAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Shalat jenazah merupakan salah satu kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati, seperti kita ketahui bahwa orang yang masih hidup mempunyai kewajiban terhadap orang mati itu ada empat : pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga menshalati dan keempat menguburkan. Hukum shalat jenazah ini adalah Fardu kifayah, artinya jika dalam satu kampung sebagiannya menshalati dan sebagian lagi tidak, maka yang tidak ikut shalat jenazah ini tidak berdosa karena sudah ada sebagian yang menshalatkan, namun jika tidak ada satupun dari satu kampung yang menshalatkannya, maka penduduk satu kampung tersebut berdosa.

Rukun shalat jenazah tentu berbeda dengan shalat lima waktu dan shalat sunnah yang biasa dilakukan yang jumlah rukunnya ada 17. Untuk rukun shalat jenazah ada 7 :

1. Niat di dalam hati 
2. Berdiri bagi orang yang mampu
3. Takbir 4 kali
4. Membaca surat Al-fatihah setelah takbir pertama
5. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, dan disunnahkan menambah dengan membaca shalawat kepada keluarga Nabi SAW seperti pada shalat yang biasa dilakukan
6. Membaca do'a untuk si mayat setelah takbir ketiga. Saya tidak akan menuliskan do'anya karena saya yakin para pembaca khususnya umat Islam pasti sudah pada hafal.
7. Membaca salam setelah takbir keempat

Do'a untuk mayat yang wajib dibaca hanya setelah takbir ketiga saja karena termasuk rukun, adapun setelah takbir keempat boleh kemudian membaca salam, namun disunnahkan membaca do'a di bawah ini setelah takbir keempat sebelum salam.

أللهم لاتحرمنا أجره ولاتفتنا بعده واعفرلنا وله

Wallahu A'lam

0 Response to "RUKUN SHALAT JENAZAH"

Post a Comment