AQIDAH AHLUSSUNNAH TENTANG NABI DAN RASUL ALLAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Ummat Islam, kaum Ahlussunnah waljama'ah mempercayai dan meyakini semua Nabi dan Rasul yang di utus Allah SWT untuk menyampaikan kitab-kitab suci kepada manusia. Nabi pertama ialah Nabi Adam as dan Nabi penutup adalah Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Nabi dan Rasul itu banyak, ada yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ada pula yang tidak diceritakan. Firman Allah SWT : 


ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك

Dan beberapa Rasul yang dahulu ada yang Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) dan ada pula Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan kepadamu (An-Nisa : 164)


ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak Kami ceritakan kepadamu (Ghafir : 78)

Jumlah Nabi seluruhnya ada 124.000 dan Rasul ada 313 ada pula yang mengatakan 315, kita wajib mempercayai dan meyakini adanya Nabi-nabi dan Rasul-rasul tersebut sebagai utusan Allah SWT dan kita yakini kebenaran ajarannya. Di antara Nabi dan Rasul tersebut ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui secara terperinci, yaitu :

1. Nabi Adam As
2. Nabi Idris As
3. Nabi Nuh As
4. Nabi Hud As
5. Nabi Saleh As
6. Nabi Ibrahim As
7. Nabi Luth As
8. Nabi Isma'il As
9. Nabi Ishaq As
10. Nabi Ya'qub As
11. Nabi Yusuf As
12. Nabi Ayyub As
13. Nabi Syu'aib As
14. Nabi Musa As
15. Nabi Harun As
16. Nabi Dzulkifli As
17. Nabi Daud As As
18. Nabi Sulaiman As
19. Nabi Ilyas As
20. Nabi Ilyasa' As
21. Nabi Yunus As
22. Nabi Zakaria As
23. Nabi Yahya As
24. Nabi Isa As
25. Nabi Muhammad SAW