BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

بسم الله الرحمن الرحيم

كل نفس ذائقة الموت

Setiap yang berjiwa akan merasakan mati (Ali-imran : 185)

كل شيئ هالك الا وجهه

Setiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah (Al-Qosos : 88)

Apabila kita sudah mati maka masuklah kita ke alam kubur atau alam barzakh (alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat), di alam kubur kita akan menghadapi pertanyaan 2 malaikat yaitu munkar dan nakir, jika kita bisa menjawab pertanyaan tersebut maka selamatlah kita dari siksa kubur, jika tidak bisa menjawab maka akan disiksa di alam kubur hingga datangnya kiamat. Dan kita percaya adanya ni'mat dan siksa kubur.

Berakhirnya dunia diawali dengan tiupan sangkakala Malaikat Israfil, tiupan sangkakal ini menurut riwayat Ka'ab 2x tiupan, tiupan pertama untuk membinasakan, dan kedua untuk membangkitkan. Menurut riwayat Abu Hurairah 3x tiupan, pertama lilfaza'i (untuk mengejutkan), kedua mematikan/membinasakan dan ketiga membangkitkan.

Dalam Al-qur'an dijelaskan tiupan pertama untuk mengejutkan :


ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله , وكل اتوه داخرين

Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri (An-Naml : 87)

يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيئ عظيم

 يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد

Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi siksa Allah itu sangat keras (Al-Haj : 1-2).

Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua maka matilah semua makhluq dan ditiupkan sangkakala yang ketiga untuk dibangkitkan kembali, firman Allah SWT :


ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون

Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menuggu (putusannya masing-masing). (Az-Zumar : 68).

Setelah makhluq semua mati, lalu Allah menghidupkan Malaikat Israfil dan Malaikat yang memikul 'Arasy, malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian Allah memerintah Malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk membangkitkan lagi semua manusia yang telah mati sebagaimana yang di jelaskan di dalam surat Az-Zumar tadi, (jarak waktu antara 2x tiupan sangkakala adalah 40 tahun) lalu digiring ke padang Mahsyar untuk selanjutnya dihisab segala amal perbuatannya waktu di dunia, apakah banyak kebaikan atau keburukan, semuanya akan ditimbang dan dihitung oleh Allah SWT dan Allah akan menghukum mereka dengan 'Adil.

Setiap orang nanti pada hari akhirat akan melalui jembatan ShiratulMustaqim yang dibentangkan di atas neraka, bagi orang yang saleh akan selamat sampai masuk syurga dengan segala keni'matannya, dan bagi yang durhaka akan tergelincir masuk ke dalam neraka dengan segala siksaanya.

Orang-orang yang beriman kekal di dalam syurga, dan orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Syurga dan neraka beserta isinya di kekalkan oleh Allah SWT.

Bagi orang islam yang berbuat dosa waktu di dunia lalu bertaubat, maka dia masuk syurga. Bagi orang islam yang berbuat dosa dan tidak pernah bertaubat, maka dia masuk neraka buat sementara, setelah hukumannya selesai, mereka dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga

Orang-orang saleh akan ditambah ni'mat karunia kepadanya, yaitu ni'mat melihat Allah, dan inilah ni'mat syurga yang paling besar.