PEMBAGIAN RIZKI

بسم الله الرحمن الرحيم

Allah SWT yang telah menciptakan semua makhluq, Allah pula yang telah memberikan rizkinya.

وما من دابة الا على الله رزقها

Dan tidak ada satu binatang melata (segenap makhluq Allah yang bernyawa) pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberikan rizkinya (QS. Hud : 6)

Banyak orang yang menyangka bahwa rizki itu adalah yang berupa materi saja, seperti uang, makanan, minuman dan lain-lain, padahal yang merupakan rizqi bukanlah hanya itu saja, ada rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia yaitu Taufiq untuk berbuat ta'at, itulah rizki yang paling besar, tidak semua orang islam diberi taufiq oleh Allah untuk berbuat keta'atan

"Taufiq ialah Allah menjadikan perbuatan hamba-hambanya sesuai dengan yang  dicintai dan diridoi Allah". Tanpa adanya taufiq dari Allah, tidak mungkin seseorang mau shalat, puasa, zakat, mempelajari islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Rizki

Para 'Ulama mendefinisakan rizki sebagai berikut :

كل ما انتفع به الحيوان من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها

Rizki ialah setiap sesuatu yang dapat diambil manfa'atnya, baik yang dimakan, diminum, dipakai dan selain dari itu.

Pembagian Rizki

1. Rizki yang bersifat dohir seperti harta, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, rumah dan lain-lain yang memberikan manfa'at untuk badan. Rizki ini Allah berikan kepada semua manusia baik muslim ataupun kafir, bahkan hewan pun diberi.

2. Rizki yang bersifat Bathin seperti Ilmu, rizki ini bermanfa'at untuk hati, karena ilmu yang menjadi penerang bagi hati.

Rizki Yang Paling Besar

Sebagaimana sudah saya tuliskan di atas bahwa rizki yang paling besar ialah Taufiq dari Allah untuk berbuat keta'atan.

Sebab-sebab Diluaskannya Rizki

Saya tukil keterangan ini dari salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten Rahimahullah Ta'ala. Sebagian sebab yang menjadikan diluaskannya rizki oleh Allah ialah dengan memperbanyak Shalat, Shalawat dan Istigfar.