SYARAT AL-FATIHAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Membaca surat Al-fatihah merupakan salah satu rukun shalat yang wajib dipenuhi, Rasulullah SAW mengatakan :

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Fatihah Al-kitab.

Membaca fatihah pun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antaranya :

1. Membacanya harus Tartib (berurutan)

2. Membaca fatihah harus sambung-menyambung, tidak boleh diselang dengan bacaan lain selain fatihah.

3.  Menjaga huruf-huruf Fatihah, jangan sampai salah satu huruf hilang ketika membacanya.

4.  Menjaga bacaan huruf-huruf yang bertasydid, tidak boleh menghilangkan tasydid pada huruf yang bertasydid.

5.  Jangan berhenti lama di antara bacaan-bacaan fatihah

6. Tidak boleh berhenti walaupun hanya sebentar dengan maksud memutuskan bacaan

7. Membaca semua ayat-ayat fatihah yang dimulai dari membaca Bismillaahirrahmanirrahim.

8. Jangan sampai salah ketika membaca fatihah, kesalahan yang dapat merubah ma'na fatihah.

9. Membaca fatihah dilakukan ketika berdiri dalam shalat fardu, tentu bagi orang yang shalatnya mampu untuk berdiri, kecuali orang yang sama sekali tidak bisa berdiri seperti orang yang shalatnya sambil duduk.

10.  Bacaan Fatihah harus terdengar oleh telinga orang yang membaca, termasuk rukun-rukun qauli yang lain harus terdengar oleh telinga si pembaca, kecuali bagi orang yang tuli tidaklah mengapa.

11.  Bacaan fatihah tidak boleh diselingi dengan dzikir lain.

Wallahu A'lam.

0 Response to "SYARAT AL-FATIHAH"

Post a Comment