10 PERKARA TIDAK AKAN BERES KECUALI DENGAN 10 PERKARA

بسم الله الرحمن الرحيم

Sayidina 'Umar bin Khattab RA salah seorang sahabat Rasulullah yang paling utama mengatakan, ada 10 perkara yang tidak akan beres kecuali dengan 10 perkara yang lain, yaitu :

1. Akal tidak akan beres tanpa wara'

2. Amal tidak akan beres tanpa ilmu

3. Kebahagiaan tidak akan beres tanpa takut kepada Allah.

4. Raja tidak akan beres tanpa keadilan.

5. Keturunan tidak akan beres tanpa kesopanan.

6. Kegembiraan tidak akan beres tanpa ketenangan hati.

7. Kekayaan tidak akan beres tanpa sifat murah hati atau dermawan.

8. kefaqiran tidak akan beres tanpa hidup Qona'ah.

9. Kemuliaan keturunan tidak akan beres tanpa adanya kerendahan hati.

10. Jihad tidak akan beres tanpa pertolongan Allah. 

Keterangan

Wara' ialah menjauhi hal-hal yang terlarang (menjauhi yang haram maupun yang syubhat).

Akal ialah cahaya di dalam hati yang dapat memisahkan antara yang Haq dan yang bathil (memisahkan antara yang baik dan buruk).

Qona'ah ialah menerima dan merasa cukup atas pemberian dari Allah. Dengan qona'ah maka akan timbul rasa syukur kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda : Amal yang paling utama ialah pengetahuan tentang Allah, sesungguhnya ilmu itu bermanfa'at bagimu bila disertai amal yang sedikit maupun amal yang banyak, dan sesungguhnya bodoh itu tidak bermanfa'at bagimu baik disertai amal yang sedikit maupun amal yang banyak.

0 Response to "10 PERKARA TIDAK AKAN BERES KECUALI DENGAN 10 PERKARA"

Post a Comment