TANDA ORANG CELAKA DAN BAHAGIA

بسم الله الرحمن الرحيم

Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda orang yeng celaka itu ada empat, yaitu :

1. Suka melupakan dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah.
2. Orang yang suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu, padahal dia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau tidak.
3. Dalam usrusan dunia ia suka melihat orang yang lebih tinggi.
4. Dalam urusan agama ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Allah SWT berfirman "Aku menghendakinya (agar tidak mencintai dunia dan memberikan pertolongan kepadanya dengan ta'at), tetapi ia tidak melakukannya, maka Aku tinggalkan dia (tidak memberi pertolongan).

Adapun tanda-tanda orang bahagia juga ada 4

1. Suka mengingat dosa-dosa yang telah lalu.
2. Suka melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu
3. Dalam urusan agama melihat kepada orang lebih tinggi
4. Dalam urusan dunia suka melihat kepada orang yang lebih rendah.

Mengingat dosa-dosa yang telah lalu disertai penyesalan dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Bertaubat kepada Allah dan selalu memohon ampunan dan rahmat-Nya

Melupakan kebaikan yang telah lalu seolah dirinya belum pernah berbuat kebaikan, ini untuk mendorong agar lebih giat berbuat kebaikan.

0 Response to "TANDA ORANG CELAKA DAN BAHAGIA"

Post a Comment