10 GOLONGAN MANUSIA YANG SHALATNYA TIDAK DITERIMA ALLAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Rasulullah SAW bersabda, "Ada 10 golongan manusia yang shalatnya tidak diterima oleh Allah SWT, yaitu :

1. Orang yang shalat sendiri tanpa membaca Fatihah
2. Orang yang tidak mengeluarkan zakat harta (jika seseorang mampu mengeluarkan zakat fitrah belum tentu mampu mengeluarkan zakat harta. Sebaliknya jika mampu mengeluarkan zakat harta, tentu mampu mengeluarkan zakat fitrah)
3. Orang yang memimpin suatu kaum, sementara kaum tersebut benci kepadanya
4. Hamba sahaya yang melarikan diri
5. Peminum arak (pecandu narkoba)
6. Isteri yang tidur, sementara suaminya benci kepadanya
7. Perempuan yang merdeka yang shalat tanpa memakai Khimar (kain yang menutupi kepala perempuan/kerudung)
8. Pemakan riba
9. Pemimpin yang dolim
10. Orang yang suka shalat, tapi shalatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kejahatan dan kemunkaran.

Tidaklah dia bertambah sesuatu dari Allah, melainkan tambah jauh dari-Nya. 

Untuk orang yang shalat baik berjama'ah ataupun sendirian, jika tidak membaca Fatihah maka tidak sah shalatnya. Karena Fatihah merupakan rukun shalat, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihah.

0 Response to "10 GOLONGAN MANUSIA YANG SHALATNYA TIDAK DITERIMA ALLAH"

Post a Comment