GANGGUAN KAUM QURAISY KEPADA SAHABAT RASULULLAH SAW

بسم الله الرحمن الرحيم
Bagian 2-10

1. Ketika kaum Quraisy melihat bahwasannya Rasulullah SAW sangat dihormati, berhentilah mereka mengganggu Rasulullah SAW.

2. Mereka mulai mengganggu para sahabat Nabi SAW, begitu pula kepada orang-orang yang lemah yang tidak punya pembela.

3. Setiap kabilah quraisy menyiksa orang yang telah masuk Islam, ada yang dipenjara, dipukul, makanan dan minuman diboikot (kelaparan dan kehausan), hingga di antara mereka ada yang tidak mampu duduk, tidak tau apa yang diucapkan, karena siksaan dari kaum Quraisy yang sangat pedih.

4. Dan sebagian dari mereka yang disiksa ialah : 1. Bilal bin Rabah, 2. 'Amar bin Yasir serta saudara, bapak dan Ibunya, 3. Khobbab bin Arot.

Catatan
Bilal adalah seorang budak, tuannya bernama Umayyah. Bilal disiksa oleh tuannya dengan cara leher diikat dan diserahkan kepada anak-anak untuk dijadikan mainan. Didadanya diletakkan batu panas yang jika terkena kulit pasti terbakar. Umayyah berkata kepada Bilal,"siksaan ini tidak akan berhenti hingga kau mati atau ingkar kepada Muhammad". Siksaan ini tidak berhenti hingga akhirnya datang Abu Bakar membeli dan memerdekakan Bilal.

'Amar bin Yasir disiksa dengan cara dibakar hingga mati, sementara ibu dan bapaknya tetap disiksa.

Khobbab bin Arot disiksa oleh tuan perempuannya dengan cara diletakkan besi panas di atas punggungnya.

Tapi semua siksaan yang begitu pedih kepada Sahabat Rasul, tidak membuat iman mereka goyah, iman mereka tetap kuat .

0 Response to "GANGGUAN KAUM QURAISY KEPADA SAHABAT RASULULLAH SAW"

Post a Comment