HAMZAH DAN UMAR MASUK ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagian 2
Materi 13

1. Pada tahun 5 hijriah, dua orang laki-laki masuk Islam dari pembesar Quraisy yang terkenal kekuatan fisik dan keberaniannya.

2. Mereka berdua adalah Hamzah bin Abdul Muthallib (paman Rasulullah SAW) dan Umar bin Khattab yang menjadi khalifah rasyidin yang kedua.

3. Umar bin Khattab sebelum masuk islam adalah orang yang paling gencar menentang Islam dan menyiksa orang yang masuk Islam, lalu Allah memuliakan Islam dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar.

4. Orang yang masuk Islam pada waktu itu ada 40 laki-laki dan 11 perempuan.

Catatan
Sebab masuk Islamnya Hamzah : Ketika ada seseorang yang melaporkan penganiayaan Abu Jahal terhadap nabi SAW, Hamzah datang kepada Abu Jahal memarahi dan mencacinya seraya berkata :"Bagaimana engkau mencaci Muhammad sedangkan aku berada di atas agamanya?" kemudian dia masuk Islam, dia adalah sebaik-baiknya orang berislam hingga mendapat gelar Asadullah (singa Allah).

Tiada seorangpun yang menyangka Umar akan masuk Islam. sebelum Umar masuk Islam, Nabi berdo'a kepada Allah :"Ya Allah muliakanlah Islam dengan (masuknya) Umar, maka Allah mengabulkan do'a Rasulullah SAW, dan Umarpun masuk Islam.

0 Response to "HAMZAH DAN UMAR MASUK ISLAM"

Post a Comment