KEMULIAAN UMAT NABI MUHAMMAD SAW

بسم الله الرحمن الرحيم

Nabi muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia, beliau adalah Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat, beliau Nabi yang pertama kali memberikan Syafa'at pada hari kiamat yang disebut dengan syafa'at Udzma, beliau pula orang yang pertama masuk surga, dan umat beliau pula dari sekian banyak umat yang pertama masuk surga. Betapa bahagianya jadi umat Nabi Muahammad SAW jika hidup dan mati dalam keadaan beriman hingga nanti dikumpulkan di dalam surga bersama beliau.

Ada banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di antaranya :

1. Umat Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah sehingga mereka tidak takabbur.
2. Umat Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah dalam keadaan bentuk fisik yang kecil, sehingga makanan, minuman dan pakaian bagi mereka sedikit. Berbeda dengan orang-orang terdahulu yang fisiknya tinggi-tinggi hingga 60 hasta, usianya pun panjang-panjang, tentu membutuhkan banyak keperluan dalam hidupnya.
3. Umat Nabi Muhammad SAW usianya pendek-pendek, sehingga dosa yang mereka lakukan lebih sedikit.
4. Umat Nabi Muhammad SAW dijadikan Allah sebagai umat yang faqir, sehingga hisaban pada hari kiamat lebih sedikit.
5. Umat Nabi Muhammad SAW dijadikan Allah sebagai umat yang terakhir, sehingga tinggal di alam kuburnya lebih sebentar.

Dalam riwayat lain, Nabi Adam AS berkata,"Sesungguhnya Allah SWT memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu :

1. Tobatku (Adam) diterima Allah di Makkah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bertobat di manapun, Allah menerima tobat mereka.
2. Aku (Adam) berpakaian, setelah Aku melakukan ma'siat (memakan buah yang dilarang Allah dalam surga), lalu Allah menjadikan aku telanjang. Dan umat Nabi Muhammad SAW berbuat ma'siat dalam keadaan telanjang, maka Allah menutupi mereka.
3. Ketika aku (Adam) berbuat ma'siat, aku dipisahkan oleh Allah dari isteriku (Hawa). Dan umat Nabi Muhammad SAW melakukan ma'siat, Allah tidak memisahkan mereka.
4. Aku (Adam) berbuat ma'siat di dalam surga, kemudian Allah mengeluarkan aku dari surga. Dan umat Nabi Muhammad SAW berbuat ma'siat di luar surga, lalu Allah memasukkan mereka ke dalam surga karena mereka bertobat. 

Kemuliaan lain yang Allah berikan, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berkata, yang artinya : Aku telah diberi lima perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku, yaitu :

1. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada hati musuh dalam jarak perjalanan sebulan
2. Aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci.
3. Umatku dijadikan sebagai umat yang paling baik.
4. Aku telah diberi syafa'at.
5. Para Nabi diutus untuk kaumnya secara khsus, sedangkan aku diutus untuk segenap manusia (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW berkata : Aku telah diberi 70 ribu orang di antara umatku, mereka masuk surga tanpa dihisab, wajah mreka seakan-akan bulan di malam purnama, hati mereka seakan-akan hati satu orang, Lalu aku memohon tambahan kepada Tuhanku, maka Dia memberi tambahan kepadaku untuk masing-masing orang 70 ribu orang lagi.

Itulah beberapa kemuliaan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nbai Muhammad SAW yang tidak bisa saya tuliskan semuanya.

0 Response to "KEMULIAAN UMAT NABI MUHAMMAD SAW"

Post a Comment