NABI MUHAMMAD SAW KUMPULKAN KELUARGA DAN KERABATNYA

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagian 2
Materi 5

1.  Nabi Muhammad saw mengumpulkan keluarga dan kereabatnya  ketika turun ayat yang artinya,"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (QS. Asy-Syu'ara : 214).

2. Nabi SAW sampaikan risalah Tuhannya kepada mereka, dan beliau memberi peringatan kepada mereka tentang siksa hari yang besar,"yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna"(QS. Asy-Syu'ara : 88).

3. Maka mereka berbicara dengan ucapan yang lembut kecuali kepada paman Nabi yaitu Abu Lahab yang sangat memusuhi Nabi SAW. 

4. Sungguh Abu Lahab menolak Nabi SAW dengan penolakan yang buruk dan meminta kepada mereka untuk menangkap Nabi SAW, maka berkata Abu Thalib (paman Nabi) kepada Abu Lahab," Demi Allah, kami akan mencegahnya selagi dia (Muhammad) tetap bersama kami. 

Catatan
Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka : Sesungguhnya penunjuk itu tidak layak mendustai ahlinya, demi Allah.! jika aku berdusta kepada semua manusia, tidaklah aku berdusta kepada kalian, dan jika aku menipu manusia, tidaklah aku menipu kalian. Demi Allah, yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya aku diutus Allah kepada kalian khususnya dan kepada seluruh manusia. Demi Allah sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun (dari tidur), dan amal-amal kalian akan dihisab, kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan dibalas dengan keburukan, dan sesungguhnya balasan kebaikan adalah surga selamanya, atau balasan keburukan neraka selamanya.

0 Response to "NABI MUHAMMAD SAW KUMPULKAN KELUARGA DAN KERABATNYA"

Post a Comment