ORANG YANG PERTAMA BERIMAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagian 2
Materi 3 Lanjutan Dari Da'wah Nabi Secara Sembunyi-sembunyi

1. Orang yang pertama beriman dari kaum wanita ialah Siti Khadijah, dia yakin akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, ketika nampak tanda-tanda yang yang menunjukkan kenabian Muhammad SAW, semenjak perjalanan Nabi SAW bersama pelayan khadijah yaitu Maisaroh.

2. Orang yang pertama beriman dari kaum laki-laki ialah Abu Bakar Siddiq, beliau sudah menjadi sahabat Nabi SAW sebelum Nabi diutus. Abu Bakar tidak pernah mendapati Nabi SAW berbohong. Kemudian laki-laki yang beriman adalah Zaid bin Harisah, dia adalah budak Nabi SAW, lalu Nabi memerdekakannya.

3. Orang yang pertama beriman dari golongan anak-anak ialah 'Ali bin Abi Thalib, beliau adalah anak paman Nabi SAW.

4. Abu Bakar mengajak orang-orang yang dicintainya dan mereka yang mencintai Abu Bakar. Banyak yang mengikuti ajakan beliau, diantaranya : 'Usman bin 'Affan (khalifah rasyidin yang ke 3), Zubair bin 'Awam, 'Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqash, Talhah bin 'Ubaidillah.

Ringkasan
Orang yang pertama beriman adalah Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, 'Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar mengajak sahabat-sahabatnya hingga mereka beriman. 

0 Response to "ORANG YANG PERTAMA BERIMAN"

Post a Comment