PERMINTAAN KAUM QURAISY KEPADA NABI MUHAMMAD SAW

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagian 2
Materi 11

1. Ketika kaum Quraisy melihat bahwa penyiksaan yang dilakukan kepada para sahabat Nabi SAW tidak mendapat manfa'at, bahkan keimanan dan keyakinan kaum Muslimin makin bertambah, mereka (Quraisy) datang menemui Nabi Muhammad SAW.

2. Mereka meminta kepada Nabi SAW untuk menyembah Tuhan mereka, dan kaum quraisy akan menyembah Tuhan Muhammad, maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban atas permintaan kafir quraisy yang artinya :

1). Katakanlah (olehmu Muhammad): "Hai orang-orang kafir".
2). Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 
3). Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 
4). Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
5). Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 
6).  Untukmu agamamu dan untukku agamaku.

3. Ketika kaum Quraisy putus asa, mereka meminta kepada Nabi SAW agar menggugurkan ayat Al-Qur'an yang membuat mereka marah, yaitu ayat tentang celaan kepada Tuhan-tuhan mereka dan ibadah mereka atau mengganti dengan Qur'an lain. Dalam hal ini Allah menurunkan jawaban bagi kafir Quraisy dalam surat Yunus ayat 15 yang artinya, "Katakanlah : "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku".

0 Response to "PERMINTAAN KAUM QURAISY KEPADA NABI MUHAMMAD SAW"

Post a Comment