PERMULAAN TURUNNYA WAHYU

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagian 2
Materi 1 

1. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Allah mengutusnya sebagai penyampai kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru kebenaran, yang memberi penerang bagi manusia (usia 40 tahun Nabi SAW diangkat jadi Rasul)

2. Turunnya wahyu dimulai dengan mimpi yang benar. Tidak ada sesuatupun yang Nabi lihat dalam mimpinya melainkan benar dalam kondisi terjaga

3. Kemudian turunlah Ruhul-Amin (Malaikat Jibril) kepada Nabi SAW yang sedang beribadah di Gua Hira

4. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW bagaimana memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus, dan memberi petunjuk untuk mengikuti agama yang benar (lurus).

0 Response to "PERMULAAN TURUNNYA WAHYU"

Post a Comment