SHALAT RAWATIB

بسم الله الرحمن الرحيم


Shalat sunnah Rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat Fardu, atau yang kita sebut sholat Qobliyah dan Ba'diyah (sholat sebelum dan sesudah sholat fardu). Dalam sholat Qobliyah dan Ba'diyah ini ada perbedaan, ada yang yang mengatakan 10 Roka'at, 17 Roka'at, dan 20 Roka'at, Insaya Allah akan saya jelaskan. Berikut rinciannya :

1. DUA Roka'at sebelum sholat subuh atau yang disebut sholat Fajar. Surat yang dibaca yaitu surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlash. atau surat Al-Insyiroh dan Al-Fiil, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Fiqih Syafi'iyyah dikatakan bahawa sunnah membaca semua surat tersebut sebagai mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW, yaitu raka'at pertama surat Al-Kafirun dan Al-Insyiroh, raka'at kedua surat Al-Ikhlash dan Al-Fiil. Kalau tidak hafal boleh surat apa saja, tidak membaca pun sholatnya sah, yang penting Fatihah tetap dibaca. Dalil tentang sholat Qobliyah subuh dijelaskan dalam hadis riwayat iman Bukhori-Muslim dari Siti Hafsoh binti "umar R.A.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلّيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَايَطْلُعُ الْفَجْر

Bahawasannya Nabi Muhammad SAW sholat dua roka'at (yang ringan sholatnya) sesudah terbit fajar.

2. EMPAT raka'at sebelum Dzuhur.

Dalil 4 Roka'at  sebelum dzuhur sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Siti 'Aisyah R.A 


ان النبي لى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر

Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 roka'at sebelum dzuhur.

Atau DUA raka'at sebelum dzuhur


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء

Dari sayyidina Ibnu 'Umar R.A berkata : Saya sholat bersama Rasulullah SAW 2 raka'at sebelum dzuhur dan 2 raka'at sesudah dzuhur, 2 sesudah magrib dan 2 raka'at sesudah isya.

3. EMPAT atau DUA roka'at sesudah dzuhur


قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله الى النار

Telah berkata Rasulullah SAW : Barang siapa yang menjaga sholat 4 roka'at sebelum dzuhur dan 4 raka'at sesudah dzhur, maka Alloh mengharamkannya dari api neraka.


4. EMPAT roka'at sebelum 'Ashar


قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا

Telah berkata Rasulullah SAW : Allah merahmati seseorang yang shalat 4 raka'at sebelum 'ashar.

5. DUA roka'at sebelum magrib.

Menurut Imam Nawawi Rahimhullahu disunnahkan sholat 2 raka'at sebelum magrib, dan di dalam Sohih Bukhori dikatakan :


 قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلا ة المغرب

Telah berkata Rasulullah SAW : Sholatlah kalian sebelum sholat magrib

6. DUA roka'at sesudah magrib. Lihat hadis diatas.!
7. DUA roka'at sebelum 'Isya
8. DUA roka'at sesudah 'Isya
9. DUA roka'at sebelum magrib


قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

Telah berkata Rasulullah SAW : Dua roka'at fajar lebih baik dari pada dunia dan isinya.

Yang dimaksud sholat fajar di atas adalah sholat sebelum sholat subuh, boleh juga dikatakan sholat fajar. Makanya didalam niatnya boleh niat sholat "Qobliyyah Subuh" atau niat "Sholat Fajar'.

Wallahu A'lam

0 Response to "SHALAT RAWATIB"

Post a Comment