SYAFA'AT

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengertian Syafa'at

Syafa'at berasal dari kata Syafa'a - Yasyfa'u - Syaf'an - Syafaa'atan, yaitu bentuk masdar yang artinya sepasang/genap. Syafa'at diartikan juga sebagai pertolongan atau bantuan, karena kalimat Syafa'a ketika menjadi isim Fa'il yaitu syaafi'un artinya pembela atau penolong, atau Syafa'at artinya perantaraan dan kalimat syafii'un jamaknya syufa'aau artinya yang menjadi perantara atau yang memberi syafa'at. Jadi memberikan Syafa'at itu yaitu memberikan pertolongan atau manfa'at kepada orang lain. Dan syafa'at/pertolongan tersebut jelas dari Allah karena tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah, hanya saja syafa'at tersebut melalui perantara, seperti Syafa'at dari para Nabi dan Rasul, yaitu syafa'at dari Allah melalaui perantara Nabi-Nya.

Syafa'at ini bisa diberikan atas Ridha dan izin Allah SWT bagi pemberi dan penerima syafa'at dan tidak berlaku untuk orang-orang kafir.


Macam-macam Syafa'at

1. Syafa'at 'Udzma (syafa'at yang agung), Syafa'at dari Nabi Muhammad SAW untuk semua makhluq (umat Islam keseluruhan). Syafa'at ini untuk menyelamatkan makhluq dari rasa ketakutan yang sangat. Nabi Muhammad lah orang yang pertama memberikan Syafa'at, dan setelah Nabi Muhammad barulah Nabi-nabi yang lain bisa memberi syafa'at.
2. Syafa'at bagi kaum yang masuk ke Syurga tanpa dihisab.
3. Syafa'at bagi orang yang berhak masuk neraka tetapi tidak jadi dengan adanya Syafa'at
4. Syafa'at untuk menambah derajat di Syurga
5. Syafa'at bagi suatu kaum dari orang-orang yang saleh
6. Syafa'at untuk mengeluarkan orang (yang bertauhid) dari neraka, dan syafa'at ini bisa diberikan oleh para Nabi, Malaikat dan orang-orang Mu'min.
7. Syafa'at untuk meringankan siksa neraka bagi orang yang kekal di dalam neraka, seperti Abu Thalib
8. Syafa'at bagi anak-anak musyrik yang mati ketika masih kecil (belum balig) untuk kemudian dimasukkan ke dalam Syurga
9. Syafa'at Rasulullah SAW bagi orang yang mati di Madinah
10. Syafa'at Rasulullah SAW bagi orang yang ziarah ke makam Rasulullah SAW
11. Syafa'at bagi orang yang suka menjawab Adzan dan berdo'a sesudahnya
12. Syafa'at bagi orang yang suka membaca shalawat terutama pada malam dan hari jum'at
13. syafa'at bagi orang yang hafal 40 hadis yang menjelaskan urusan agama dan bisa mengamalkan isinya
14. Syafa'at bagi orang yang berpuasa di bulan Sya'ban karena kecintaanya kepada Rasulullah SAW
15. Termasuk Syafa'at dari Al-Qur'an bagi orang yang suka membacanya.


Wallahu A'lam  

Sumber : Macam-macam Syafa'at diambil Dari Kitab Qatrul Ghais

0 Response to "SYAFA'AT"

Post a Comment