10 MACAM NI'MAT

بسم الله الرحمن الرحيم

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'mat sehat ada 10; lima di dunia dan lima di akhirat, Yang diberikan di dunia adalah :

1. Ilmu
2. Ibadah
3. Rezeki yang halal
4. Sabar atas musibah
5. Syukur atas ni'mat

Adapun 5 macam ni'mat yang diberikan di akhirat nanti adalah:

1. Malaikat Izrail akan datang dengan membawa rahmat (kasih sayang) dan lembut ketika mencabut ruh
2. Malaikat Munkar dan Nakir tidak akan mengagetkan dalam pemeriksaan di alam kubur
3. Dia akan selamat dari kejutan yang maha besar (ketika sakaratul maut dan pada hari berpisahnya ahli surga dengan ahli neraka)
4. Kejelekan-kejelekannya dihapus dan kebaikan-kebaikannya diterima 
5. Dia akan melintasi sirat bagaikan kilat yang menyambar, sehingga dia masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. 

Sebetulnya awal kata dari hadis Nabi di atas adalah macam-macam "'Afiyat", sedangkan pengertian 'Afiyat itu luas cakupannya dunia dan akhirta, 'Afiyat bisa diartikan perlindungan dari Allah, kesehatan, keselamatan dari berbagai bencana, musibah, penyakit dan lain-lain. 'Afiyat di akhirat artinya keselamatan dari siksa neraka, selamat dari beratnya hisaban, keselamatan ketika melintasi sirat dan lain sebagainya seperti yang telah dirinci di atas. Keselamatan dan pertolongan itu semua merupakan ni'mat dari Allah. Makanya saya beri judul "10 macam ni'mat" di dunia dan akhirat.

0 Response to "10 MACAM NI'MAT"

Post a Comment