PERISTIWA BERSEJARAH PADA HARI RABU

بسم الله الرحمن الرحيم

Peristiwa Bersejarah Pada Hari Rabu, yaitu Allah membinasakan 7 orang kafir dengan 7 perkara, berikut rinciannya :

1. Allah membinasakan 'Auj

'Auj adalah seorang anak laki-laki yang berusia 4.500 tahun, badannya sangat itnggi, bahkan ketika terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh, airnya tidak sampai melewati lututnya. Dikatakan bahwa 'Auj berada  di atas sebuah gunung, jika dia ingin makan, panjang tangannya bisa sampai ke dalam laut untuk mengambil ikan dari laut dan memanggangnya dengan matahari. Apabila dia marah terhadap penduduk suatu kampung, maka dia mengencingi penduduk tersebut hingga tenggelam.

Ketika Nabi Musa as memasuki kampung Tih bersama pasukannya kaum Bani Israil, 'Auj bermaksud untuk menghancurkan mereka. Maka datanglah 'Auj dan mengamati keadaan pasukan Nabi Musa as. 'Aujpun menemukan tempat-tempat pasukan Nabi Musa dengan leluasa, kemudian ia mencabut sebuah gunung, lalu mengangkat dan meletakkannya di atas kepala untuk ditimpakkan kepada pasukan Nabi Musa. Maka Allah mengutus burung Hud-hud dengan membawa batu intan dan meletakkannya di atas gunung yang ada di kepala 'Auj lalu melubangi gunung tersebut, dengan Qudrat Allah gunung itu menimpa leher 'Auj hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya binasa.

2. Allah Membinasakan Qorun

Qorun adalah Kaum Nabi Musa as yang sangat miskin, awalnya dia bersama keluarganya merupakan yang ta'at beribadah kepada Allah, lalu Allah memberikan kekayaan kepada Qorun, tapi sayangnya setelah kaya ia menjadi orang yang kikir dan lupa kepada Allah, hingga Allah membinasakan Qorun dengan ditelan bumi juga seluruh hartanya.

Yang menjadi sebab binasanya Qorun itu ada 3 :
1. Qorun cinta dunia
2. Qorun tidak mau mengluarkan zakat (kikir)
3. Qorun memfitnah Nabi Musa as 

3. Allah Membinasakan Fir'aun

Nabi Musa bersama 70.000 kaum Bani Israil yang dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya hingga sampai ke tepi pantai. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut hingga laut itu terbelah dan menjadi jalan untuk Nabi Musa beserta rombongannya menyelematkan diri mereka dari kejaran Fir'aun. Sedangkan Fir'aun beserta tetaranya yang ikut mengejar ke laut, Allah memerintahkan laut untuk menenggelamkan fir'aun hingga mereka binasa.

4. Allah Membinasakan Raja Namrud Dengan Nyamuk

5. Allah Membinasakan Kaum Nabi Saleh Dengan Suara Teriakan Malaikat Jibril

6.  Allah Membinasakan Syaddad Bin 'Ad

7. Allah Membinasakan Kaum Nabi Hud

Wallahu A'lam

Bagi para pembaca, untuk kisah no 4 sampai 7 belum saya tuliskan karena panjang, Insya Allah lain waktu saya lengkapi semuanya.

0 Response to "PERISTIWA BERSEJARAH PADA HARI RABU"

Post a Comment