PERISTIWA BERSEJARAH PADA HARI KAMIS

بسم الله الرحمن الرحيم

Peristiwa Bersejarah Yang Terjadi Pada Hari Kamis

1. Nabi Ibrahim as Masuk Ke Kerajaan Mesir Dan Bertemu Siti Hajar

Ketika itu di Mesir terdapat seorang raja agung yang dzolim yang suka mengambil isteri-isteri orang. Saat itu Nabi Ibrahim as bermaksud pergi menuju Mesir bersama isterinya Siti Sarah, yang pada zaman itu Siti Sarah merupakan seorang wanita yang paling cantik. Nabi Ibrahimpun berangkat bersama Siti Sarah dengan memasukkan Siti Sarah ke dalam sebuah peti dan membawanya di atas onta.

Tatkala Nabi Ibrahim sampai ke Mesir, para prajurit sang raja menggeledah Nabi Ibrahim dan mereka ingin membuka peti yang dibawa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada prajurit : "Aku akan memberikan apa yang kamu mau tapi jangan kamu buka peti ini", akan tetapi si prajurit tetap membuka peti dan mendapati seorang wanita cantik, prajurit berkata kepada Nabi Ibrahim : "Apa ini isterimu?", Ibrahim menjawab : "Ini saudara perempuanku". Prajurit berkata : "Wanita ini cocok untuk sang raja", lalu merekapun membawa Siti Sarah ke hadapan raja dan Nabi Ibrahim dilarang masuk, akan tetapi Allah SWT membukakan penghalang bagi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim tetap bisa melihat Siti Sarah yang ada di dalam kerajaan.

Ketika sang raja ingin menyentuh Siti Sarah, tangan dan kakinya tiba-tiba menjadi kering tidak bisa digerakkan, rajapun berkata kepada Siti Sarah : "Apakah engkau seorang penyihir sehingga tangan dan kakiku tidak bisa bergerak?", Siti Sarah menjawab : "Saya bukan penyihir, akan tetapi suami saya adalah kekasih Allah, dia berdo'a atasmu, maka Allah menjadikan tangan dan kakimu kering, maka bertobatlah engkau kepada Allah". Rajapun bertobat dan ketika itu tangan dan kakinya sembuh seperti sediakala. Lalu sang raja menatap Siti Sarah dan tidak sabar ingin melakukan hal yang kedua kalinya, maka Allah membutakan kedua mata sang raja. Raja berkata lagi kepada siti Sarah : "Wahai wanita, sesungguhnya engkau adalah penyihir", Siti Sarah menjawab : "Saya bukan penyihir, tapi suami saya seorang kekasih Allah, dan engkau berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak diridoi Allah, maka Allah membutakan kedua matamu, maka bertobatlah engkau kepada Allah dari dosamu". Sang rajapun kembali bertobat dan Allah mengembalikan penglihatan sang raja.

Sang raja kembali melakukan perbuatannya yang ketiga kalinya, dia menatap dan ingin menyentuh Siti Sarah, maka Allah mengeringkan seluruh anggota badannya, raja berkata : "Engkau adalah seorang penyihir", Siti Sarah menjawab sama seperti jawaban pertama. Akhirnya sang raja memanggil Nabi Ibrahim as dan berkata : "Wahai Ibrahim, hukumlah aku semaumu dan mintalah kepada Tuhamnu untuk menyembuhkan aku", Nabi Ibrahim menjawab : "Ini adalah urusan Tuhanku, dan aku tidak akan menghukum tanpa izin dari Tuhanku". Maka turunlah malaikat Jibril dan berkata :" Wahai Ibrahim, Allah memberikan salam untukmu dan katakanlah kepada sang raja untuk meninggalkan seluruh kerajaan dan memberikannya kepadamu". kemudian Nabi Ibrahim mengabarkannya kepada raja, dan rajapun rela dengan hukum Allah serta menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Nabi Ibrahim as. Nabi Ibrahim berdo'a kepada Allah dan Allah menyembuhkan raja.

Setelah sang raja sembuh, raja mendatangkan Siti Hajar dan menyerahkannya kepada Siti Sarah, Siti Sarah berkata : "Aku akan menyerahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim as lantaran Dia bersedih karena aku". Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Sarah : "Jangan kau menganggap aku bersedih karena Allah telah mengangkat hijab antara aku dan engkau".

2. As-Saqi keluar dari penjara

Seorang raja Roma memberi banyak harta kepada As-Saqi dan seorang juru masak dan mengutus mereka berdua untuk meracuni rajanya lewat makanan dan minuman, juru masak setuju akan tetapi As-Saqi menolaknya. Berjalanlah As-Saqi menemui raja dan mengatakan bahwa ia tidak setuju, akhirnya raja memenjarakan As-Saqi dan juru masak selama setahun (menurut satu riwayat selama 3 hari). 

Bertemulah As-Saqi dan juru masak dengan Nabi Yusuf as di dalam penjara. Nabi Yusuf menta'bir mimpi mereka, As-Saqi bermimpi melihat 3 mangkok dari emas, di dalamnya ia memeras anggur dan menjadikannya khamar untuk raja. Sedangkan juru masak bermimpi membawa roti di atas kepalanya dan roti itu dimakan burung.

Nabi Yusuf berkata : " Wahai penghuni penjara, salah satu dari kalian akan menyuguhkan khamar kepada sang raja, dan satu lagi akan disalib dan kepalanya akan dipatuk burung.

Perkataan Nabi Yusuf menjadi kenyataan, juru masak disalib dan As-Saqi dibebaskan pada hari setelah mendekam di penjara selama 3 hari, ia mendatangi raja dalam keadaan mulia.

3. Saudara-saudara Nabi Yusuf Bertemu Nabi Yusuf as Di Mesir

Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf mendekati Mesir, malaikat Jibril datang menemui Nabi Yusuf dan berkata : " Wahai Yusuf saudara-saudaramu akan datang kepadamu, maka apa yang akan engkau perbuat kepada mereka", Nabi Yusuf menjawab : "Wahai Jibril, mereka telah banyak menyakitiku dan berencana akan membunuhku, dan sekarang mereka datang karena banyak kebutuhan, aku tidak akan berbuat kecuali mema'afkan mereka.

4. Bunyamin Datang Ke Mesir

5. Nabi Ya'qub as Datang Ke Mesir

Untuk kisah Nabi Yusuf as dan Nabi Ya'qub as, saya belum bisa menuliskan semuanya karena panjang, insya Allah lain kali saya lengkapi, saya hanya memberikan referensi kisah Nabi Yusuf yang tertera dalam Al-qur'an

Surat Yusuf Ayat :
a. 1-6 tentang mimpi Nabi Yusuf
b. 7-19 kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya
c. 20-29 kisah Nabi yusuf mendapat godaan
d. 30-35 kisah Nabi yusuf dipenjara
e. 36-42 kisah Nabi Yusuf da'wah dipenjara
f. 43-49 Ta'bir Nabi Yusuf tentang mimpi raja
g. 50-57 Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara
h. 58-93 Pertemuan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya
i. 94-100 Pertemuan Nabi Yusuf dengan kedua orang tuanya
j. 101 Do'a Nabi Yusuf
k. 102-111 Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf as.

6. Nabi Musa as Memasuki Mesir

Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat AL-Qosos ayat 15, Nabi Musa memasuki kota Memphis (kota yang ada di Mesir). Nabi Musa as mendapati dua orang yang sedang berkelahi, salah satu orang itu dari kaumnya (kaum Bani Israil) dan satunya lagi pengikut Fir'aun. Orang yang dari kaumnya meminta pertolongan kepada Nabi Musa, Nabi Musapun menolong kaumnya dan meninju pengikut Fir'aun hingga mati. Nabi Musapun merasa takut dan berkata : "Wahai Tuhanku, aku bertobat pada-Mu dan aku tidak akan melakukan perbuatan seperti hari ini. Silakan lihat Al-Qur'an surat Al-Qosos dari ayat 14-19.

7. Nabi Muhammad SAW Memasuki Makkah

Nabi Muhammad SAW bermimpi pada tahun Hudaibiyah dan memberitakan mimpinya dengan berkata : "Sesungguhnya Allah SWT memperlihatkan padaku dalam mimpiku bahwa Allah memuliakan aku dengan kemenangan dan pertolongan dan Allah memasukkan aku ke Makkah".

Tatkala Rasulullah SAW bermaksud akan memasuki Makkah, menghadaplah seseorang yang bernama Suhail bin 'Amar dan mengadakan perjanjian bersama Rasulullah SAW, Rasulpun kembali dan tidak jadi masuk ke Makkah. Berkatalah Sayidina Umar ra : "Wahai  Rasulullah, engkau mengabarkan bahwa Allah memerintahkan  untuk memasuki Makkah, lantas kenapa kita tidak masuk?", Rasulullah menjawab : "Aku tidak akan masuk pada tahun ini tetapi pada tahun kedua". Maka Rasulullah SAW masuk ke Makkah pada tahun kedua.  

Turunlah Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah yaitu surat Al-Fath ayat 27 yang menjelaskan tentang kebenaran mimpi Nabi Muhammad memasuki Makkah.

Wallahu A'lam

2 Responses to "PERISTIWA BERSEJARAH PADA HARI KAMIS"