8 PERHIASAN UNTUK 8 PERKARA

بسم الله الرحمن الرحيم

Sayidina Abu Bakar Shiddiq ra berkata, "Ada delapan perkara yang merupakan perhiasan untuk delapan perkara yang lain, yaitu :

1. Memelihara diri daripada meminta-minta adalah perhiasan bagi kefakiran.

2. Bersyukur adalah perhiasan bagi keni'matan.

3. Sabar adalah perhiasan bagi musibah.


4. Tawadhu' ialah perhiasan bagi suatu keturunan


5. Hilim (tidak cepat marah) adalah perhiasan ilmu.


6. Merasa hina ialah perhiasan bagi seorang pelajar.


7. Meninggalkan menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan adalah hiasan ihsan.


8. Khusyu' adalah perhiasan shalat.


Nabi Muhammad SAW bersabda : "Kasihanilah orang yang paling mulia di antara kaumnya yang terhina, kasihanilah orang yang kaya yang merasa dirinya faqir (tidak sombong), dan kasihanilah orang yang alim yang disia-siakan di tengah-tengah orang bodoh".


Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barangsiapa yang keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah membukakan pintu ke surga baginya, makaikat-malaikat menghamparkan bayang-bayang (memberi keteduhan) kepadanya, dan malaikat-malaikat yang ada di langit dan ikan-ikan yang ada di laut memohonkan ampunan baginya" (HR. Abu Ya'la)

0 Response to "8 PERHIASAN UNTUK 8 PERKARA"

Post a Comment