ABU THALIB WAFAT

بسم الله الرحمن الرحيم


Artikel lanjutan
Bagian 2-20

1. Sesudah Siti Khadijah wafat, sebulan kemudian pamannya yaitu Abu Thalib juga wafat, Rasulullah SAW bersedih atas wafatnya Abu Thalib.

2. Tahun itu dinamakan 'Aamul-huzni yaitu tahun duka cita, karena beliau kehilangan isteri dan pamannya.

3. Adapun Abu Thalib meyakini kebenaran yang dibawa Rasul, hanya saja Abu Thalib tidak mengucapkan dua kalimah syahadat sampai kahir hayatnya karena takut celaan kafir Quraisy.

4. Tatkala itulah turun surat Al-Qosos ayat 56 yang artinya "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk". Kita memohon kepada Allah semoga Allah meringankan siksaannya.

Menurut 'Ulama ahli tafsir, surat Al-Qosos ayat 56 turun ketika Abu Thalib akan wafat, Rasulullah SAW menuntun Abu Thalib untuk mengucapakan Laa ilaaha illallaahu, namun Abu Thalib tidak mau hingga beliau meninggal, waktu inilah surat Al-Qosos ayat 56 turun yang menjelaskan hanya Allah-lah pemberi petunjuk.

0 Response to "ABU THALIB WAFAT"

Post a Comment