AJAKAN NABI SAW KE BEBERAPA KABILAH

بسم الله الرحمن الرحيم


Tulisan lanjutan 
Bagian 2-22

1. Rasulullah SAW senantiasa mengajak kaum Quraisy untuk memeluk Islam selama 10 tahun dengan cara yang lembut dan ramah.

2. Ketika Rasul melihat perlawanan dari Quraisy, bencinya mereka kepada beliau dan menghalangi beliau dalam penyebaran agama Islam. Pada tahun 11 kenabian beliau keluar menemui kabilah-kabilah di pasar-pasar untuk mengajak beriman.

3. Di antara kabilah-kabilah itu sebagian ada yang menolak dengan halus ada pula dengan cara kasar.

4. Di anatara mereka yang menolak dengan kasar ialah Bani Hanifah, jama'ah dari Musailamah Al-Kadzdzab.

Musailamah bin Habib dari Bani Hanifah di Yamamah ialah seorang pembohong yang mengaku sebagai nabi. Musailamah mati dibunuh oleh Wahsyi ketika peperangan Yamamah (perang melawan orang-orang murtad) pada zaman khalifah Abu Bakar. Komandan pasukan Islam ketika itu ialah Khalid bin Walid sahabat Rasulullah SAW yang juga salah satu panglima perang yang sangat handal.

0 Response to "AJAKAN NABI SAW KE BEBERAPA KABILAH"

Post a Comment