KAUM MUSLIMIN HIJRAH KE MADINAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagian 2-26

1. Ketika kaum Quraisy melihat penyebaran Islam di Madinah, mereka semakin keras menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah SAW.

2. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah dan bergabung dengan saudara mereka kaum Anshar.

3. Keluarlah mereka dari Makkah dengan rasa takut, takut dari kaum Quraisy yang akan menghalangi mereka hijrah.

- Mereka berangkat ke Madinah satu persatu secara sembunyi-sembunyi, mereka hijrah supaya mendapat ruang untuk beribadah kepada Allah, kecintaan mereka kepada Allah sudah bercampur dengan daging dan darah mereka. Mereka tidak peduli berpisah dengan tempat tinggal dan jauh dari orangtua serta anak-anak mereka, selama itu dalam Rido Allah dan Rasul-Nya.

- Orang pertama yang keluar dari Makkah waktu itu ialah Abu Salamah A-Makhzumi dan isterinya yaitu Ummu Salamah.

- Setelah mereka berangkat hijrah ke Madinah, yang tersisa di Makkah hanya Abu Bakar, 'Ali, Suhaib, Zaid bin Harisah dan sebagian kecil kaum yang lemah yang keadaannya tidak memungkinkan untuk hijrah

4. Abu Bakar Siddiq bermaksud hijrah bersama mereka, namun Rasulullah SAW mencegahnya agar tetap bersama beliau di Makkah

2 Responses to "KAUM MUSLIMIN HIJRAH KE MADINAH"