PENYAKIT HATI

بسم الله الرحمن الرحيم

Hati merupakan raja bagi seluruh anggota tubuh, jika hati baik maka baiklah seluruh tubuhnya, jika hati busuk maka busuklah kelakuan anggota tubuhnya, sebagaimana Rasulullah SAW berkata :


الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله , الا وهي القلب

Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada Mudgoh, apabila Mudgoh itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila Mudgoh itu rusak maka rusaklah seluruh jasadnya, ketahuilah bahwa Mudgoh itu adalah hati.

Kita diwajibkan untuk senantiasa membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati, karena penyakit hati merupakan penyakit yang sangat sangat sangat berbahaya yang dapat menjadi penyebab celakanya di hari akhir. 

Di antara pentakit-penyakit hati ialah :

1. Takabbur/sombong

Sombong merupakan salah satu dari sifat-sifat iblis, ketika Allah memerintahkan Iblis sujud, Iblis menolak karena kesombongannya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 34 dijelaskan

أبى واستكبر كان من الكافرين

Iblis enggan dan takabbur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir (QS. Al-Baqarah : 34).

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong

لاجرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين

Tidak diragukan lagi bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong (An-Nahl : 23)

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (QS. Luqman : 18).

Imam Sufyan Ats-tsuri RA guru Imam Malik berkata :


كل معصية عن شهوة فانه يرجى غفرانها
كل معصية عن كبر فانه لايرجى غفرانها لآن معصية ابليس كان أصلها من الكبر وزلة أدم عليه السلام كان اصلها من الشهوة

Setiap perbuatan ma'siat yang dilakukan karena dorongan nafsu bisa diharapkan ampunannya. Dan setiap ma'siat yang dilakukan karena sikap sombong tidak bisa diharapkan ampunannya, karena kedurhakaan Iblis-pun sumbernya dari kesombongan, sementara kesalahan Adam AS bersumber dari nafsu.

Kesalahan Nabi Adam AS diampuni Allah SWT setelah Nabi Adam bertobat, jadi jalan untuk membersihkan dosa ma'siat ialah dengan jalan tobat, tobat Nasuha yang dapat mewariskan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Oleh karenanya tobat itu diwajibkan namun meniggalkan dosa lebih wajib, sebagaimana dalam sebuah sya'ir dikatakan :


Manusia wajib bertobat.
Tapi meninggalkan dosa itu lebih wajib.
Sabar dalam menangani musibah itu sulit.
Tapi hilangnya pahala sabar itu lebih sulit.
Perubahan zaman itu memang sesutu yang aneh.
Tapi kelalaian manusia lebih aneh.
Peristiwa yang akan datang terkadang terasa dekat.
Tapi kematian itu lebih dekat.

2. Riya
Riya ialah Mencari kedudukan dan keagungan atau kemuliaan di sisi manusia dengan beramal akhirat. Artikel tentang riya sudah saya tulis, silakan dibaca

3. Hasud
Hasud ialah Manusia yang di dalam hatinya terdapat kesempitan atau rasa jengkel dan benci terhadap ni’mat Allah yang didapat oleh sebagian hamba Allah. Sehingga (orang hasud itu) lebih senang apabila keni’matan itu hilang dari hamba tersebut. Bisa juga hasud itu ialah mengharapkan hilangnya keni'matan orang lain, artinya tidak suka melihat orang lain mendapat keni'amatan.

4. Sedikitnya rasa kasih sayang terhadap sesama Muslim.

5. Berburuk sangka

ياايهاالذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa (Al-Hujurat : 12)

6. Cinta dunia, rakus, pelit

7. Ujub
‘Ujub ialah membanggakan amal shaleh. (memandang besar/mengagungkan amal shaleh yang sudah dilakukan). Ujub juga bisa diartikan sombong.

Poin-poin di atas tidak bisa saya tulis dengan lengkap karena sudah saya post terlebih dahulu, silakan dilihat artikel tentang Riya, Hasud, Ujub, Cara melunakkan hati yang keras, 4 penyebab gelap dan terangnya hati, 10 penyebab hati mati dan 6 perkara yang merusak hati, ini semua sudah saya tulis, saya tidak bisa memasukkan Link-nya karena terlalu banyak.

0 Response to "PENYAKIT HATI"

Post a Comment