PERMULAAN ISLAM KAUM ANSHAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Lanjutan
Bagian 2-23

1. Pada tahun ke 11 datanglah 6 golongan dari bangsa 'Arab Yasrib dari suku Khazraj ke Makkah untuk berhaji (As'ad bin Zararah, 'Auf bin Haris dari Bani Najjar, Rafi' bin Malik dari Bani Zuraiq, Qutbah bin 'Amir dari Bani Salamah, 'Uqbah bin 'Amir dari Bani Haram dan Jabir bin 'Abdillah dari Bani 'Ubaid bin 'Addi).

2. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk memeluk Islam dan membantu menyampaikan Risalah Tuhannya.

3. Berimanlah mereka kepada Nabi SAW dan membenarkan Risalah yang dibawanya. Di antara mereka berkata : "Demi Allah, sesungguhnya Dia-lah Nabi yang yang dijanjikan Yahudi kepada kita".

4. Ketika mereka kembali ke Negaranya, mereka menceritakan Rasul itu kepada kaumnya dan mengajak beriman, maka menyebarlah berita tentang Rasulullah SAW di kota-kota. Dan inilah awal mula Islamnya 'Arab Yasrib.

0 Response to "PERMULAAN ISLAM KAUM ANSHAR"

Post a Comment