RASULULLAH SAW SAMPAI KE MADINAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagian 2-31
Rasulullah SAW Sampai ke Madinah
Jum'at pertama Dalam Islam
Khutbah pertama Dalam Islam

1. Ketika Rasulullah SAW keluar dari Quba bermaksud menuju Madinah, beliau dikawal oleh sahabat Anshar dengan menyandang pedang mereka masing-masing dan dalam keadaan gembira.

2. Pada waktu di perjalanan tibalah waktu jum'at, Rasul bersama para sahabat ketika itu sampai di tempat Bani Salim bin 'Auf dan bersama-sama melakasanakan ibadah jum'at. Dan inilah ibadah jum'at dan khutbah pertama yang dilakukan dalam Islam.

3. ketika Rasul sampai ke Madinah, seluruh warga Madinah mulai dari wanita hingga anak-anak menyambutnya seraya mengucapkan.

طلع البدر علينا --- من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا --- ما دعا لله داع
ايها المبعوث فينا --- جئت بالامر المطاع

Rembulan (Rasulullah SAW) telah datang kepada kita dari Tsaniyatul wada'
Kita wajib bersyukur atas kedatangan orang yang telah mengajak kepada Allah
Wahai orang yang diutus kepada kami
Engkau telah datang membawa perkara yang dita'ati

NOTE
Isi khutbah Rasulullah SAW yang pertama di atas :

"Rasulullah SAW terlebih dahulu membaca hamdalah dan sanjungan kepada Allah SWT. Kemudian Beliau berkata : "Amma Ba'du, wahai umat manusia, suguhkanlah untuk diri kalian sendiri, niscaya kalian akan mengetahui. Demi Allah, seseorang di antara kalian pasti akan mati, kemudian ia pasti akan meninggalkan kambing gembalaannya yang kemudian tidak mempunyai pengembala lagi. Selanjutnya Tuhan akan berkata kepadanya tanpa ada penerjemah atau pengawal yang menghalang-halangi dirinya bertemu dengan Tuhan". 

Tuhan berkata : "Bukankah telah datang utusan-Ku kepadamu? Kemudian ia menyampaikan seruan-Ku kepadamu, dan Aku telah memberimu harta serta Aku telah mengkaruniakan kepadamu ni'mat yang banyak, sekarang apakah yang telah kamu lakukan untukmu sendiri?".

Kemudian niscaya ia akan menoleh ke kanan dan ke kiri, namun ia tidak menemukan apa-apa, selanjutnya ia pasti melihat ke arah depannya, dan yang dilihatnya ternyata hanyalah neraka Jahanam. Maka barangsiapa yang mampu memelihara wajahnya dari neraka sekalipun hanya dengan sedekah separuh biji kurma, maka lakukanlah. Dan jika ia tidak menemukannya maka berkatalah dengan tutur kata yang baik, karena itu sungguh merupakan kebaikan yang akan dibalas sepuluh kali lipat hingga mencapai seratus kali lipat. Dan semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah atas kalian semua".

Bersambung....

0 Response to "RASULULLAH SAW SAMPAI KE MADINAH"

Post a Comment